Сервиз за монитори

Цени на най-често извършваните ремонти

Диагностика на монитор (заплаща се при отказ на ремонт) 20 лв. с ДДС
Ремонт на захранване или инвертор на монитори с размер от 15″ до 19″ 40 лв. с ДДС
Ремонт на захранване или инвертор на монитори с размер от 20″ до 24″ 55 лв. с ДДС